Vēstures un sociālo zinību mēnesis

10.11.14. plkst.10.00 LNBS karavīru viesošanās  A.Martinsone, S.Sniedze

10.11.14.plkst.13.40 MĀRTIŅDIENA skolas zālē 1. – 4. kl. S.Sniedze, L.Karakone, 1.- 4. klašu audzinātāji

10.11.14. Zīmējumu un plakātu izstāde MANA LATVIJA 7.korpusā 1. – 4. kl., 5. – 9. kl. A.Neimane, I.Dziedātāja, 1.- 4. Klašu audzinātāji, S.Sniedze, Skolēnu pašpārvalde

11.11.14. plkst.12.30 LĀČPLĒŠA DIENA – piemiņas brīdis pie kamīna. Vēstures konkursa uzvarētāju apbalvošana 1. – 4. kl.,5. – 9. kl. A.Martinsosne, S.Sniedze
12.11.14. Visu nedēļu Erudītu spēle grupās KAS IR LATVIJA? 5. – 9. kl. audzinātāji, Skolēnu pašpārvalde

13.11.14. plkst.14.00 Svētku koncerts TU ESI LATVIJA  1. – 4. kl., 5. – 9. kl. L.Karakone, B.Miķelsone, S.Sniedze, audzinātāji
14.11.14. Jaunsargu pasākums Garkalnē 5.– 9. kl. audzinātāji, skolotāja Sandra,  administrācija
10.11.14. – 14.11.14. Izstāde un lasītavas nodarbība RĪGA – EIROPAS KULTŪRAS GALVASPILSĒTA 1. – 4. kl., 5. – 9. kl. G.Bruģētāja, skolotāji, audzinātāji
3.11.14. – 30.11.14. Latviešu patriotisko filmu vakari grupās 1. – 9.kl. audzinātāji
20.11.14. OKUPĀCIJAS MUZEJA VIESLEKCIJAS 5. – 9. kl. A.Martinsone

3.11.14. –20.11.14. Skolas apkārtnes uzkopšana 1.– 9. kl. audzinātāji sadarbībā ar skolēniem, Skolēnu pašpārvalde
3.11.14. – 30.11.14. Skolas avīzes izdošana 1. – 4. kl., 5. – 9. kl. D.Leimane, S.Sniedze, Skolēnu pašpārvalde