Veselības diena Upeslejās

Veselības diena Upeslejās!

6. aprīlī Upesleju skolā tika rīkota Veselības diena ar mērķi veicināt skolēnu savstarpējo sadarbību, kā arī izpratni par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
Katra klašu grupa organizēja dažādas aktivitātes par veselīgām tēmām – tika pārrunāts par piena produktu, augļu un dārzeņu nozīmi mūsu ēdienkartē, kā arī veidoti veselīgi un gardi ēdieni, skolēni izspēlēja pirmās palīdzības sniegšanu traumu gadījumā, runāja par rīcību dažādās problēmsituācijās, kas saistītas ar veselību un dzīvību.
Temati pa klašu grupām:
1.klase - Smūtijs -veselīgs un gards
1.klase - Nūjošana - aktīva pastaiga pavasarī
2.-3.klases - Ģimenes ārsta profesijas izzināšana
4.klase - Vitamīni uzturā (augļu salāti)
5.klase - Fizioterapijas loma ikdienā
6.klase - Pirmā palīdzība - brūču apstrāde
7.-8.klase – Diskusijas ar skolas mediķiem par pirmo palīdzības sniegšana nelaimes gadījumos
Pirmsskola - Krāsainie vitamīni (augļu salāti)
Lielu paldies par atsaucību un nodarbību vadīšanu sakām skolas medicīnas personālam un Inesei Bārbalei.

Sagatavoja informāciju D.Lielmane