Upesleju PII 5 gadu jubilejas koncerts

Mūsu dārziņam jau 5 gadi! Laiks ir paskrējis nemanot un daudz kas ir piedzīvots.
Jubilejas koncertā katras grupas bērni bija sagatavojuši īpašus priekšnesumus par savas grupas nosaukuma tēmu. Zaķēnu grupa izpildīja dziesmu par jautro zaķēnu, Ezīšu grupas bērni izstāstīja mazā ezīša piedzīvojumus, un jautrie Vāverēni uzbūra meža ainavu ar čiekurratos braucošu vāverēnu bariņu.
Koncerta noslēgumā visi kopīgi nodziedājām un nodejojām īstenu ballītes dziesmu – “Zvēru balle”, kuru bērni izpildīja ar īpaši lielu degsmi.
Svētkos piedalījās arī skolas direktore, kas kopā ar saviem palīgiem bija sarūpējusi gardu jo gardu kūku.

Mūzikas skolotāja Zanda Mališeva