Svinam Meteņus

Jau kādu laiku dabā vērojamas pavasara vēsmas: pazudis sniegs, saulīte spīd spožāk un silda siltāk. Šajā laikā, kad tiek gaidīta pavasara atnākšana, senie latvieši un arī citas pasaules tautas svinēja Meteņus – ziemas pavadīšanu un pavasara sagaidīšanu. Ievērojot šīs senās tradīcijas, Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra PII 18.02.2014. notika Meteņu pasākums, kurā bērni kopā ar audzinātājām piedalījās mūzikas un sporta skolotāju sagatavotajās aktivitātēs – dziedāja dziesmas, gāja rotaļās un piedalījās sporta aktivitātēs skolas sporta zālē. Sporta aktivitātēs veiksmīgi darboties palīdzēja arī skolas 6.klases izglītojamie, bet bērnus aktīvi piedalīties uzmundrināja iestādes direktore, lietvede un saimnieciskās daļas vadītājs.

Sporta skolotāja G.Rutkaste

Paldies skolotājai Guntai Rutkastei par svētku organizēšanu pirmsskolas bērniem.

Direktore Irēna Frankoviča