Svešvalodu mēnesis Upesleju internātpamatskolā

Svešvalodu mēnesis Upesleju internātpamatskolā
Valodu MK vadītāja
Ieva Rasima

“Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture. Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks.” (J.Klīdzējs)

Kamēr ārā vēl īsti ziemīgs un tikai retais spēj uztaustīt pirmos pavasarīgos pumpurus sevī raisāmies, Upesleju skolas iemītnieki godam aizvadījuši valodu mēnesi. Valodu mēneša ietvaros skolā notikuši dažādi pasākumi. Sadarbībā ar Ulbrokas bibliotēku un bērnu žūriju, omulīgā gaisotnē pie tējas tases skolēniem bija iespēja paust savu viedokli par lielisko R.Dž. Palasio grāmatu „Brīnums”. Sarunu pēcpusdienā lasītāji aktīvi pauda savu viedokli gan par grāmatas galveno varoni Augustu, gan veiksmīgi diskutēja par daiļdarbā izvirzītajām tēmām un konfliktiem, veiksmīgi tos salīdzinot ar savu skolā gūto pieredzi. Savukārt, glītrakstīšanas konkursā ikviens varēja demonstrēt savu kaligrāfiskā rokraksta prasmi.
24.februārī valodu mēneša noslēguma pasākums šogad tika veltīts eksotiskajām Austrumu zemju valodām - arābu, japāņu, ķīniešu, turku un grieķu. Čaklie Upesleju ieziemieši jau krietnu laiku pirms pasākuma vāca un apkopoja dažādus materiālus par attiecīgajām valstīm, veidoja kolāžas un piemeklēja atbilstošu mūziku, lai radītu atbilstošas noskaņu telpas. Japāņu kabinetā pat jau bija uzziedējusi sakura. Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitārās Zinātņu fakultātes studentiem, ne tikai Upesleju IRC skolēniem, bet arī skolas ciemiņiem – vecāko klašu skolēniem un interesentiem no Ulbrokas vidusskolas, Stopiņu pamatskolas un Ulbrokas bibliotēkas, tika nodrošināta unikāla iespēja gūt priekšstatu par visām iepriekš minētajām valodām valodu darbnīcās – gan klausoties studentu saistošajās prezentācijās, gan piedaloties dažādos praktiskos uzdevumos – mēģinot uzminēt, ko nozīmē kurš hieroglifs, mācoties rakstīt attiecīgajā valodā savu vai sev mīļu cilvēku vārdus, mācoties skaitīt līdz desmit vai tulkojot dažādas dzīvei noderīgas frāzes kā, piemēram, „es tevi mīlu!”. Pasākuma atklāšanā visi dalībnieki UIRC deju skolotājas Baibas virsvadībā vienojās kopīgā grieķu tradicionālajā Syrtaki dejā. Laiks pagāja nemanot, taču pirmais iespaids ir gūts un paliekošs. Nakamajā dienā, piemēram, zinātkārie un čaklie 5.klases skolēni latviešu valodas stundā aizgūtnēm viens caur otru jau mācēja pateikt ķīniešu valodā gan savu vārdu, gan savas mammas vai tēta vārdu, gan noskaitīt līdz desmit, gan pastāstīt daudz interesantu faktu par ķīniešu valodu un alfabētu pašai skolotājai. Un kas lai zin, varbūt kādam no vecāko klašu skolēniem tieši šajā pasākumā veidojās iekšēja vēlme savu nākamo profesiju saistīt ar padziļinātu kādas šīs valodas apguvi....
Arī LU studentiem šī bija lieliska iespēja ne tikai parādīt sevi, bet arī pašiem novērtēt savas līdzšinējās zināšanas un prasmes, mācīties mācīt un nodot savas zināšanas citiem.
Skolas vārdā sakām vislielāko paldies LU grieķu un latīņu valodas profesorei Ilzei Rūmniecei un Āzijas studiju nodaļas docētājai un arābistikas ekspertei Ingrīdai Kleinhofai par sniegto atbalstu pasākuma tapšanā un koordinēšanā. Paldies skolas direktorei Irēnai Frankovičai par idejas atbalstīšanu un iespēju nodrošināt materiāli – tehnisko bāzi pasākuma tapšanā.

Lai mums visiem kopā izdodas realizēt šādus pasākumus arī nākotnē!