Skolēni veido savas skolas dienasgrāmatu

Skolēni veido savas skolas dienasgrāmatu

Pagājušā mācību gadā Upesleju skolas skolēni realizēja savas idejas skolas tēla veidošanā, gatavojot skolas dienasgrāmatas vāka noformējumu un dizainu. Šāda skolēnu radošā darbība bija projekta “Dienasgrāmata  2017” realizācija. Projekts tika īstenots sadarbībā ar Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parku (LiepUZIP), kura mērķis bija izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas.
Izstrādātais skolēna Alekseja Kozlova skolas dienasgrāmatas dizains bija patīkams pārsteigums  audzēkņiem, vecākiem un skolotājiem 1. skolas dienā,  saņemot jaunās dienasgrāmatas.
Lai arī skolēni un vecāki izmanto e-klases iespējas, tomēr dienasgrāmata tās klasiskajā papīra formātā joprojām ir aktuāla. Skolēnos tā izkopj pienākuma apziņu, māca rūpēties par dokumentu, glabāt to, kārtīgi un savlaicīgi veikt visus ierakstus.

Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs izsaka pateicību Stopiņu novada uzņēmējiem SIA “Marko KEA”  un SIA „Agrera” par finansiālu atbalstu dienasgrāmatu tapšanas procesā!