Skolēni iesaistās mentorprogrammā 2017

Skolēni iesaistās mentorprogrammā
2016. gadā Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs noslēdz sadarbības līgumu ar organizāciju “Mentor Latvia” par jauniešu iesaisti mentorprogrammā. 2017. gada programmā tika iesaistīti pieci Upesleju skolas jaunieši. Mentora un jaunieša sadarbība ilgst vienu gadu, taču šajā laikā parasti izveidojas labas un draudzīgas attiecības, kas netiek pārtrauktas tāpēc vien, ka sadarbībai atvēlētais gads ir beidzies.
Kā notiek mentora un jaunieša sadarbība? Izrādās, tā nav tikai padomu sniegšana. Jaunietis un mentors kopā dodas uz dažādiem pasākumiem. Piemēram, organizācija rīko darbnīcas un lekcijas, kurās piedalās jaunieši un viņu mentori.
“Man visvairāk patīk, ka mēs (ar mentoru) dodamies uz tām vietām, kuras man patīk. Mēs bijā servisā, auto salonā, izbraucām ar kārtingiem”, saka 8.klases skolnieks, kurš iesaistījās mentorprogrammā.
Organizācija “Mentor Latvia”  ir bezpeļņas nevalstiska organizācija, kas Latvijā darbojas kopš 2011. gada. Tās galvenais mērķis ir sniegt emocionālu atbalstu un veicināt 15-19 gadu vecuma jauniešu labklājību, kuri bērnībā nav izjutuši un iepazinuši ģimenes sadzīvi un rūpes.

Sagatavoja D.Lielmane