Skolai 40 gadu jubileja!

Laimi, kas nebeidzās,
Mirkļus, kas dara bagātāku,
Darbu, kas spēcina,
Uzvaru, kas iedvesmo,
Veiksmi, kas nepamet!

Lai gan aiz loga jau auksts un tumšs, šogad 28. oktobrī skola, jo gaiši, svinēja savu 40 gadu jubileju! Kopīgās atmiņās varēja dalīties gan skolotāji ar absolventiem, gan bijušie un esošie darbinieki.
Lai varētu šajā vakarā visi justies labi un priecīgi, gribam pateikt “Paldies” skolas personālam par ieguldīto laiku un pūlēm:
dežūradministratoriem- saimnieciskās daļas vadītājam Agrim Žildem un direktores vietniecei izglītības jomā Nelijai Staužai, Dignei Mote - Stelpe.  Anketu, ielūgumu, video izveidē Dacei Lielmanei, Anitai Miķelsonei. Salidojuma dalībnieku iepriekšējai reģistrēšanai pa tālruni un e – pastu Līgai Berezovskai. Par pasākuma norises apskaņošanu, gaismas noformējumu, mūziku Jānim Ostrovskim un Signei Sniedzei. Par Skolas dekoŗēšanu Jūlijai Zagorskai, Astrīdai Pirogovai, Edītei Gelmanei, Emeritu Ivdrei, Inesei Anspokai. Par pasākuma scenārija izveidi un svinīgās daļas norisi Dignei Motei – Stelpei. Par galdu sagatavošanu un klāšanu: Baibai Šmitei, Kasparam Krēsliņam, Raimondam Grantiņam, Jurim Karakonam, Ludmilai Šestakovai, Nadeždai Petrenko, Jeļenai Borhovai, Irinai Britikovai,Artai Pavārei, Tatjanai Zaļevskai, Elīnai Vaišļai, Jeļenai Mihailovai, Guntai Bruģētājai, Evijai Mežapuķei, Dairai Andersonei, Vladai Ernstsonei, Madarai Putānei, Svetlanai Bangerei. Par darbinieku galda klāšanu- Dzintrai Zvaigznei, Nadeždai Gapoņukai, Inesei Dūdumai, Diānai Dūšainei, Vandai Gavrilovai, Lidijai Jakovelei, Līgai Čipotei, Ludmilai Perkovskai, Ludmilai Ragozinai, Mārītei Bižkovskai. Par izstādes iekārtošanu- Anitai Neimanei, Anitai Miķelsoei, Ivetai Startai. Par viesu un absolventu sagaidīšanu pie skolas ārdurvīm, reģistrēšanu un ziedojumu pieņemšanu- Zanei Ozoliņai, Ritai Seskei, Guntai Rutkastei, Gaļinai Postalovskai, Baibai Miķelsonei, helgai Korhonenai, Marijai Afanasjevai . Garderobes dežurantiem – Kristīnei Krieviņai, Arnim Garjānim, Igoram Masļakovam, Jūlijai Bobkovai, Baibai Nikolajevai, Dainai Priedei, Angelai Siliņai, Svetlanai Krasovskai, Staņislavai Vanzovičai, Oļonai Sergējevai, Ģertrūdei Stepiņai, Dainai Žukovskai. Par ciemiņu mašīnu izvietošanu- Valdim Zozuļam. Par kamīna iekurināšanu un uzraudzīšanu- Kasparam Krēsliņam. Dežūrējošām apkopējām Marijai Afanasjevai, Lidijai Dvoreckai, Diānai Golombovskai, Aksanai Kiseļovai, Jūlijai Vehotko, Viktorijai Kikeliyai, Anastasijai Afanasjevai, Jekaterinai Dubrovskai. Par aktivitātēm pēc svinīgās daļas Sandrai Bondarei, Laumai Vicinskai – Karakonai, Anitai Ostrovskai, Artai Pavārei, Astrīdai Pirogovai, Diānai Salcevičai, Tatjanai Krakopei, Baibai Bižkovskai, Annai Fogelei, Vinetai Kuprišai.
Paldies arī bijušajām direktores vietniecēm Ramonai Liepiņai, Liānai Strausai un Sarmītei Kļaviņai par piedalīšanos pasākuma vadīšanā. Mūzikas skolotājām Jūlijai Kregždei un Dacei Babānei, kā arī absolventēm māsām Zaļmežām par skanīgām dziesmām.

Skolas administrācija