Sadziedāšanās Salas sākumskolā

 Šogad, uzreiz pēc Lieldienām, 9. aprīlī “Vāverēnu” grupas ansamblis devās uz sadziedāšanās pasākumu pirmsskolas vokālo ansambļu bērniem Salas sākumskolā “Salas sākumskolai – 25”.
Beidzot, pēc lietainām un aukstām dienām, uzspīdēja saule, tāpēc bērnus sagaidīt Pūcītei bija pievienojies arī Tārpiņš.
Uz svētkiem bija sabrauksuši dažādi ansambļi, tāpēc bērniem koncertā bija iespēja ne tikai parādīt sevi, bet arī redzēt vairākus citus bērnu kolektīvus, dzirdēt, kā bērni dzied citur.
Pēc koncerta Pūcīte ar Tārpiņu bērnus priecēja ar dažādām rotaļām un dejā, kam sekoja arī lielais svētku kliņģeris.
Tad nu bērni laimīgi, paēduši un ar jauniem draugiem iepazinušies devās atpakaļ, katrs uz savu pirmsskolas izglītības iestādi.

Rakstu sagatavoja: PII mūzikas skolotāja Jūlija Kregžde