Rudens darbu izstāde

Rudens darbu izstāde „Rudens krāsainā noskaņa”
Izstādes mērķis un uzdevumi:
- veicināt bērnu interesi par māksliniecisko jaunradi;
- pilnveidot estētisko gaumi un pilnveidot bērnu radošās spējas;
- veicināt sociāli komunikatīvo un māksliniecisko attīstību pirmsskolniekiem.

Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētis labībiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa.

Jau senajos laikos, kad vēl nebija mūsdienīgu lietu un rotaļlietu, cilvēki darināja produktus no dabas materiāliem. Viņi radīja gan rotaļlietas, gan mājsaimniecības piederumus.
Darbojoties ar dabas materiālu, bērns kļūst tuvāks dabai, viņš mācās saskatīt tās skaistumu un varenību, mācās mīlēt un aizsargāt dabu.
Mūsu pirmsskolā mazliet ar nokavēšanos, bet tomēt tika organizēta bērnu rudens darbiņu izstāde. Tā norisinājās veselas 2 nedēļas - no 16.oktobra līdz par 30.oktobrim, jo bērnu darbiņi bija tik izcili, ka gribējās tos skatīt vēl un vēl.
Rudens izstāde tika rīkota sadarbojoties ar bērnu vecākiem, jo vecākiem ir vismilzīgākā loma bērna audzināšanā, un šāda veida nodarbes ļoti satuvina bērnus ar vecākiem. Bērni gūst gandarījumu un prieku, darbojoties ar vecākiem, veidojot kopīgu darbiņu, apspriežot detaļas, un ar lepnumu piedalās lielajā izstādē. Tas ļoti iedvesmo bērnus un mudina darboties tālāk.
Paldies jums, mīļie vecāki un bērni, par jūsu aktīvo dalību un brīnišķīgiem darbiem. Katrs izstādes dalībnieks saņem jauko diplomu par piedalīšanos rudens izstādē.

PII metodiķe
Kristīne Konceviča