Raiņa dzejas stunda

 „Zelta sietiņš, sudraba stīgas, dimanta sekliņas sijādamas...” ar šīm Raiņa dzejas rindām un Imanta Kalniņa mūzikas skaņām 17. Septembrī skolas bibliotēkā iesākās Raiņa dzejas pēcpusdiena, kurā piedalījās 3. un 4. klašu audzēkņi.
Skolas bibliotekāre Gunta Bruģetāja visus apsveica Dzejas dienās un iepazīstināja ar 85 gadu senu dokumentālu video, kurā bija iemužināti Raiņa un Aspazijas portreti. Bibliotēkā varēja aplūkot arī Raiņa dzejas grāmatiņu izstādi.
Jaunāko klašu skolēni šai dienai bija īpaši gatavojušies, jo Raiņa un Aspazijas dzejoļus runāja no galvas. Katrs centās to pasniegt ar savu attieksmi un izteiksmi, kas arī lieliski izdevās. Paldies skolotajām Edītei, Emeritai, Ļudai un Nadeždai par ieguldīto darbu bērnu sagatavosanā.

Internāta skolotāja – pasākumu organizatore Signe Sniedze