Pie saviem draugiem Cēsīs

12.03.2015. Mūsu skolas 20 skolēni un 14 darbinieki devās ikgadējā pieredzes apmaiņas braucienā uz Cēsu internātpamatskolu – rehabilitācijas centru. Dienas kārtībā skolotāji varēja vērot mācību stundas latviešu valodā, ģeogrāfijā, matemātikā un mājturībā. Savā pieredzē ar interesantām mācību metodēm dalījās arī angļu valodas skolotāja.
Skolēni šajā laikā iesaistījās dažādās radošajās darbnīcās veidojot nozīmītes, cepot vafeles un spēlējot spēles.
Pēc pusdienām visi kopā devāmies ekskursijā uz atjaunoto Cēsu bibliotēku un Vidzemes koncertzāli.
Vakara nobeigumā abas skolas sniedza dziesmu un deju priekšnesumus. Skolēni varēja turpināt dejot diskotēkā, savukārt skolotāji iepazīt skolu un dalīties pieredzē neformālās sarunās.

DVIJ D. Mote - Stelpe