Pēdējais zvans Upeslejās

11. maijā ar trauksmaina prieka pilnu sirdi, bet tomēr skumjām acīs devītā klase dzirdēja savu Pēdējo zvanu Upesleju skolā.  Zvanu, kas vairs nekad nesauks viņus uz stundu mūsu skolā.
Tomēr šī it kā skumjā diena tika pārvērsta kā viens liels, jautrs piedzīvojums. Savus vēlējumus devītājiem skandināja gan pirmās klases skolēni dāvājot skaistus pašu gatavotus ziedus, gan arī 6. klases skolēni. Kādi bijuši šie skolas gadi, un kā 9. klases skolēni tos skolas sienās pavadījuši, tas lai paliek ierakstīts viņu atmiņās un sirdīs. Taču  8. klases skolēni šajā dienā ļāva 9. klasei pakavēties bērnu dienu atmiņās sagatavotajā foto reportāžā.
Pēdējam zvanam skanot 9. klases skolēni devās uz savu pēdējo audzināšanas stundu skolas muzejā pie skolas direktores Irēnas Frankovičas.

Direktores vietniece Digne Žilde