Pēdējais zvans

Kā laba grāmata ir visa mūsu dzīve,
Tā skaista šodien, skaistāka būs rīt,
Un laimīgs tas, kas spēj ar savu dzīvi,
Kaut vienu labu rindu tajā ierakstīt.
       
Nemanot ir pienācis brīdis, kad  15. maijā noskanēja pēdējais skolas zvans  mūsu 9. klases skolēniem, nu jau mūsu nākamajiem absolventiem .  Pēdējais zvans - kā finišs pirms vēl viena liela starta – eksāmeniem!
Šajā dienā 9. klases skolēnus sveikt bija ieradusies 1. klase, kas ļāva gaviļniekiem atgriezties uz brīdi bērnības sapņos par pasaku varoņiem. 4. klases skolēni sveica ar dzejoļiem un laba vēlējumiem turpmākajā dzīvē. Savukārt 8. klase gaviļniekiem neļāva skumt un iesaistīja viņus jautrā dejā.
Topošie absolventi pateicās skolotājiem, par gūtajām zināšanām, dāvājot ziedus un kūku. Noslēgumā skolas zvanam zvanot mazie 1. klases skolēni pavadīja gaviļniekus uz pēdējo audzināšanas stundu šajā mācību gadā pie Direktores Irēnas Frankovičas, kur neformālā gaisotnē baudot skolas sarūpēto kūku dalījās savās izjūtās un nākotnes plānos.

DVIJ  Digne Mote – Stelpe