Patriotu nedēļas sporta pasākums pirmsskolā

Patriotu nedēļas sporta pasākums PII

       2015.gada 17.novembrī Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra PII audzēkņi piedalījās Lāčplēša dienai un Latvijas dzimšanas dienai veltītajā sporta pasākumā.
       Vispirms visu grupiņu audzēkņi centās iejusties karavīru lomās un soļot ierindā kā viņi. Nākošais uzdevums bija saistīts ar sūtījuma nogādāšanu galamērķī, pārvarot dažādus šķēršļus. Tad katrai grupiņai ar audzinātāju palīdzību vajadzēja no dotajiem materiāliem( vingrošanas nūjas un mazās bumbiņas) izveidot sveces ar degošām liesmiņām. Tā kā lieli svētki nav iedomājami bez salūta, tad bija arī pašu realizēts salūts ar izpletņu un krāsaino plastmasas bumbiņu palīdzību. Noslēgumā katra grupa saņēma diplomu un svētku kliņģeri.

17.11.2015.

Sporta skolotāja G.Rutkaste