Pasaulē lielākā mācību stunda

30. septembrī Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra 3. a klase kopā ar skolotāju Edīti Gelmani piedalījās  starptautiskā izglītības akcijā – lielākā mācību stunda, kura norisinās  vienu nedēļu gandrīz simts pasaules valstīs.
Pasaules lielākā stunda ir aicinājums pievērst uzmanību globālajiem ilgtspējīgās attīstības mērķiem, kas izstrādāti, apzinoties, ka nekad agrāk pasaules sabiedrība nav bijusi tik ciešā savstarpējā sasaistē, bet vienlaicīgi arī tik ļoti trausla. Tādēļ šie mērķi neuzrunā tikai daļu no valstīm, bet ikvienu jebkur, tai skaitā Latvijā. Šajā akcijā piedalās Latvijas izglītības iestādes - kopumā 50.
Gatavojoties pasaules lielākajai mācību stundai, skolotāja Edīte izstrādāja globālajiem attīstības mērķiem veltītu stundu plānu. 3.a klases izvēlētais  temats bija dzīvība uz zemes. Stundas laikā bērni  kopīgi  pārrunāja dabas un cilvēku mijiedarbību, pētīja kukaiņu un zirnekļu atšķirīgo un kopīgo, iepazina barības ķēdi. Tēmas atspoguļošanai mācību stundā tika izmantotas arī interaktīvas un atraktīvas metodes, piemēram, puzles salikšanu, teātra spēlēšanu.
Pateicamies floristikas skolotājai Ievai Dziedātājai par jaukajiem zirneklīšiem un teātra studijas skolotājai Maijai Romaško par idejām teātra uzvedumam, kā arī skolotājai Edītei Gelmanei par ieguldīto darbu stundas sagatavošanai un atraktīvajai 3. a klasei!

Materiālu sagatavoju Dace Lielmane.