NOVEMBRIS UPESLEJU BĒRNUDĀRZĀ

NOVEMBRIS UPESLEJU BĒRNUDĀRZĀ

Mārtiņdiena
9. novembrī Upesleju pirmsskolas izglītības iestādē bērni pulcējās kopā, lai kopā dziedātu, dejotu un rotaļātos par godu Mārtiņdienai. Tie  ir Latvijas gadskārtu svētki, kad rudens jau sāk atvadīties un mums ir jānoskaņojas ziemas atnākšanai. Lai tumšais laiks nevairotu skumjas sirdī mēs priecājāmies par kopābūšanu un katras grupiņas sagatavotajiem priekšnesumiem.

Mārtiņdienas tirgus prieki Upesleju PII
10. novembrī notika Mārtiņdienas tirgus, kurā tika aicināti piedalīties visu grupu bērni un viņu vecāki. Zālē valdīja līksmība un prieks! Skanēja mūzika, gaisā virmoja cepumu un cukurgailīšu smarža. Katram bērnam bija iepriekš īpaši sarūpēta prece ar ko tirgoties, kā arī groziņš, kurā likt, iegādātos ar Mārtiņdienas naudu, kārotos našķus. Mārtiņdienas tirgū bija iespēja nobaudīt dažādus pašgatavotus saldumus, dzērienus, piemērīt un iegādāties paštaisītas krelles un rokassprādzes! Šo tradīciju ir iemīlējuši gan bērni, gan viņu vecāki. Ar nepacietību gaidīsim nākamo gadu, lai atkal tiktos jautrā tirdziņā!

Latvijas dzimšanas diena
16. novembrī  mūzikas zāle iekrāsojās sarkanbalti sarkanās  krāsās vēstot, ka esam patriotiskās noskaņās, kuras īpaši izjūtam svinot Latvijas Republikas  proklamēšanas dienu. Pateicoties deju skolotājai Baibai, šogad “Vāverēnu” un “Ezīšu” grupas bērni izskatījās daudz svinīgāk, jo meitenes bija saposušās stilizētos tautas tērpos ar košām bantēm matos. Arī “Pūcēnu” un “Zaķīšu”grupas bērni bija skaisti saģērbušies un visiem pie krūtīm bija nacionālo krāsu nozīmīte.  Tas viss kopā rada to svinīgo sajūtu, kas piestāv tieši šiem svētkiem.    Svinīgā uzruna, kopēja himnas dziedāšana un svētku koncerts  nostiprināja sajūtu, ka šie ir mums nozīmīgi un mīļi svētki.     Kā pārsteigums bērniem bija  īpašas kūkas kā dāvana no Upesleju skolas.
      Metodiķe S. Tošena un skolotāja J. Zagorska