Miķeļdiena

29. septembrī plkst.14.00 Upesleju internātpamatskolas - rehabilitācijas centra pagalmā 1.-4. klašu audzēkņi un audzinātāji pulcējās Miķeļdienas pasākumam. Lai gan tieši pēcpusdienā debesīs savilkās pelēki lietus mākoņi, kopīgi dziedātā Saules dziesma tos ātri vien aizbiedēja. Katra klase šiem svētkiem bija sagatavojusi īpašas rudens kompozīcijas, izmantojot gan dārzeņus, gan augļus, gan ziedus. 
Miķeļdienas koncertu atklāja 1. klases bērni, kuri skolotāju  Astrīdas Pirogovas un Liānas Bērziņas vadībā bija sagatavojuši latviešu tautas dziesmas par Miķeļiem, 2.  klases skolēni uzdeva latviešu tautas mīklas, uzvarētājus apsveikt viņiem palīdzēja skolotāja Arta Pavāre. 3. klases  folkloras ansamblis dziedāja rudens dziesmas, viņu priekšnesumu palīdzēja sagatavot skolotājas Edīte Gelmane un Nadežda Petrenko, bet 4. klases skolēni stāstīja  ticējumus, kurus iemācīja skolotājas Emerita Ivdre un Ludmila Šestakova. Pēc konerta visi bērni gāja rotaļās un mācījās dančus skolotājas Signes Sniedzes un Anitas Martinsones vadībā. Pasākuma noslēgumā katra klase saņēma kliņģeri par ieguldīto darbu kopīgo svētku sagatavošanā.
     Pasākumu organizētāja Signe Sniedze