Miers sākas ar mums

Miers sākas ar mums
Tā kā aizsākums kariem meklējams cilvēku prātā, tad arī miera aizsardzībai vispirms jāsākas kā idejai cilvēku prātā. – UNESCO Statūti.
Upesleju skolas 1. klases skolēni - Aldis, Ļiza, Sandis, Megija, Nils un Marjanna - UNESCO konkursa ietvaros “Darini kalendāru 2015”, veidoja klases instalāciju.
Klase kopā ar skolotāju Astrīdu Pirogovu nopietni gatavojās. Matemātikas stundās pārrunāja ģeometriskās figuras un dažas izgrieza, savukārt vizuālās mākslas stundās veidoja cilvēciņus no izgrieztām figūrām. Visu kopā vienā instalācijā apvienoja Datorikas pulciņā, kurā tika fotofrafēta veidotā instalācija. Izveidotais darbs ir iesūtīts konkursa uzvarētājiem, tagad turēsim īkšķus par veiksmīgu dalību!

Sagatavoja sk. D. Lielmane