Meteņdienas pēcpusdiena

Visas latviešu gadskārtas svinamās dienas ir bagātas dažādām izdarībām, kas domātas prieka izpausmei, rituāliem, kuru galvenais uzdevums ir veicināt labestību un atvairīt ļaunumu, nodrošināt auglību un labu ražu nākamā laika posmā.
Meteņus svin starp Ziemassvētkiem un Lieldienām. Tad izbeidzas ziema, sākas pavasaris un raksturīgākā darbība ir vizināšanās ar kamanām. Bet tā kā ziema šoreiz ar savu sniega segu bija skopa – šie prieki izpalika. Prieku sagādāja skandētas pavasara un Meteņa dziesmas, rotaļas un dejas ar mūzikas skolotājas Anitas līdzdalību. Tika skandēti arī dzejoļi, mīklas, sakāmvārdi un parunas, visi gribētāji uzstāties pat netika pie vārda. Lielus un mazus iepriecināja konfekšu lietus. Ļoti priecēja arī lielo puišu sakurtais ugunskurs, kur ar pašu gatavotiem iesmiņiem cepām desiņas un plācenīšus – rudzu maizīti, jo kur svinības – tur arī mielasts. Skolas virtuves saimnieces bija izvārījušas tik gardu miežu tupeņu biezputru, ka ēdamos traukos tā pildījās bez apstājas. Šajā pēcpusdienā ar lielajiem pulciņā itin labi jutās arī pirmsskolas audzēkņi.
Mīļš paldies skolas vadībai par atsaucību un atbalstu.

Internāta skolotāja M. Priedīte