Mēs lūdzam par Latviju

 Latvijas 96. dzimšanas dienu gaidot, Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra 1.- 4. klašu audzēkņi skolotājas Ievas Dziedātājas vadībā bija izveidojuši baltus papīra eņģeļus, kas skolas foajē sagaidīja visus svētku koncerta „Tu esi Latvija” dalībniekus un apmeklētājus.
TU ESI LATVIJA
Svētku koncertu „Tu esi Latvija” ar svinīgu uzrunu atklāja skolas direktore Irēna Frankoviča. Pēc kopīgi nodziedātās Latvijas valsts himnas skolotājas Laumas Karakones vadībā uzstājās 1.-2.un 6.- 9. klašu vokālie ansambļi, metalafonu un blokflautu ansambļi. Savas prasmes deju mākslā koncertā sniedza 1.-4. un 4.-9. klašu deju kolektīvi, kurus  māca skolotāja Baiba Miķelsone.
Koncerta izskaņā sirsnīgi un saviļņojoši izskanēja visu 60 dalībnieku kopīgi dziedātā Andra Kiviča dziesma ar Lauras Dubares vārdiem:  “Uzliec roku man uz pleca, uzliec roku sev uz sirds! Lai kur tu arī dotos, Latviju tev neaizmirst!”
Svētku noslēgumā koncerta dalībnieki un visi tā apmeklētāji tika cienāti ar Latvijas dzimšanas dienas kūku. 

Rakstu sagatavoja ārpusstundu pasākumu organizatore Signe Sniedze