Mārtiņdiena Upesleju pirmsskolas grupiņās

Šogad, 11. novembrī, kad visi rudens darbi padarīti, un ziema gandrīz jau klāt, bērnudārzā svinējām Mārtiņdienu. Katrai grupai bija sagatavota sava īpašā svētku dziesma un deja, ko parādīt pārējiem bērniem. Pirmo reizi vieni paši uzstājās Pūcēni – gan dziedāja, gan dejoja. Koncerta noslēgumā visi kopā kārtīgi apkala un iejūdza zirgus, lai varētu doties uz gadatirgu – katra grupa uz savu. Gadatirgū bērni ar savu mājās pašu gatavoto naudiņu varēja iegādāties dažādus pašu rokām gatavotus našķus, rotaslietas, mājas dekorus un vēl šo to.

Rakstu sagatavoja PII mūzikas skolotāja Jūlija Cauna