Māmiņdienas koncerts Pūcēnu grupā

IR MĀTE MANI MĀCĪJUSI:
KĀ VIEGLĀK SMAGU NASTU NEST
UN PĒRKONLAIKĀ KRUSTU MEST.

IR MĀTE MANI MĀCĪJUSI:
IK BITEI ZIEDOS CEĻU GRIEZT,
PIE ZEMES BĒDĀS VAIGU SPIEST.

IR MĀTE MANI MĀCĪJUSI:
AR SALDU LĪKSMI DIEVU LŪGT,
BEZ PRIEKA PUĶI NENOPLŪKT.

IR MĀTE MANI MĀCĪJUSI:
TIK KARSTI VISU MĪLĒT, JUST,
LAIKS NEDZĪVOTS LAI NEVAR ZUST.

Maija saulainajā ceturtdienas pēcpusdienā esam sanākuši, lai kopā ar mūsu mīļājām māmiņām nosvinētu skaistus pavasara svētkus - Māmiņu dienu, un sniegtu māmiņām nelielu koncertu. Bērni dziedāja, dejoja, spēlēja mūzikas instrumentus, rotaļājās.
Vai kāds zina, kāpēc Māmiņu dienu mēs svinam pavasarī- šajā skaistajā laikā? Tieši pavasarī daba mostas, atdzīvojas, plaukst, zied un smaržo. Daba piedzimst no jauna. Tieši tāpat kā piedzimst mazs bērniņš. Māte ir dzīvības simols, māte ir visa sākuma sākums - viņa dāvā mums dzīvību, un visas dzīves laikā rūpējas par mums, lolo, pasargā, atbalsta, mīl, neko par to neprasot pretī. Māmiņa ir kā pavasaris - silta, skaista, smaržīga, mīļa, krāšņa, smaidīga.
SAULĪT SILTA, MĀMIŅ JAUKA -
ABAS VIENU LABUMIŅU:
NO SAULĪTES SILTI RĪTI,
NO MĀMIŅAS MĪĻI VARDI.

Par godu māmiņām pavasarī atlido putni un dzied skaistas dziesmas. Arī mūsu bērni nodziedāja skaistas pavasara dziesmas. Par godu māmiņām pavasarī mostas arī kukaiņi un bitītes. Bitītes mazgājas un pošas uz skaistiem pavasara svētkiem. Bet, kad atnāk svētku diena, kukaiņi sanāk kopā un rīko lielo balli. Ballē var satikt ne tikai bitītes, bet arī zirneklīšus, taurenīšus, gliemezīšus. Bērni arī pabija šajā ballē un uzaicināja savas mammītes uzdejot līdzi.
MĪĻO, MĪĻO MĀMIŅ,
ES APSVEIKŠU TEVI,
SKANĪGU DZIESMU
DZIEDĀŠU TEV.

MĪĻO, MĪĻO MĀMIŅ,
ES PĀRSTEIGŠU TEVI -
SMARŽĪGAS PUĶĪTES
DĀVĀŠU TEV.

MĪĻO, MĪĻO MĀMIŅ,
ES MĪLĒŠU TEVI -
SIRSNIŅĀ, DARBIŅOS
KLAUSĪŠU TEV.

Mūsu jaukā mūzikas skolotāja Jūlija ir iemācījusi bērnus spēlēt mūzikas instrumentus un bērni sniedza priekšnesumu, veltītu ne tikai mammām, bet arī tētiem.
MĀMULĪT, SAŅEM NU ATKAL ŠO DIENU,
LIELU UN JAUKU - GADĀ TIK VIENU,
SAŅEM ZIEDIŅUS, KURUS TEV NESAM,
NĀKAM AR SVEICIENIEM, TĀDI KĀ ESAM.

Koncerta noslēgumā bērni sveica savas māmiņas ar tulpītēm un aicināja doties kopīgā rotaļā.
Sveicam visas māmiņas, esošās un topošās, kā arī vecmāmiņas, jo viņas arī ir mammas, šajos skaistajos svētkos. Jūs esat kā saulesstari, kas vienmēr noglāstīs un sasildīs pat tad, kad diena ir apmākusies. Lai bērni jūs priecē ar jauniem sasniegumiem, lai jums veselība un neizsīkstošs spēks izstarot mīlestību un siltumu! Mēs jums sakām PALDIES! PALDIES par visu!
Mīliet un sargājiet savas māmiņas, bērni, jo pasaulē nav tuvākā un mīļākā cilvēka kā MĀMIŅA.