Lieldienas pirmsskolā kopā ar zaķiem

Šogad, 2. aprīlī bērnudārzā notika Lieldienu pasākums, uz kuru pat lietus nespēja atturēt ierasties ciemos abus Lieldienu zaķus vārdos Pīks un Pīka.
Pīks un Pīka stāstīja gan savus iepazīšanās piedzīvojumus, gan kā bēga no suņiem, lai tiktu līdz bērniem. Visus piedzīvojumus bērni, kuri bija pārtapuši par maziem zaķēniem, papildināja ar dziesmām un rotaļām.
Ciemiņi iepazīstināja arī ar kādām Lieldienu tradīcijām, ko nu visiem tagad bija jāņem vērā. Tad nu visi kopā ar dziesmu gan mazgājās, gan vingroja, lai būtu veseli.
Protams, nākot pie mazajiem zaķēniem, Pīks un Pīka nebija aizmirsuši paciemoties pie vistām mežmalā, līdz ar to bija sarunājuši un dabūjuši olas, ko atnest zaķēniem. Tad, lai zaķēni dabūtu olas, iesākumā bija jāiet olu rotaļā, kam sekoja šūpošanās. Kad šī tradīcija bija izpildīta, tad katrs zaķēns saņēma olu, ko devās ripināt, kopā ar saviem grupas biedriem.
Ripinot olas, zaķēni sacentās, kurš nu tālāk aizripinās, jo kā vēsta seno latviešu tradīcijas, tas, kurš tālāk aizripināšot savu olu Lielajā dienā, tam būšot auglīgāks, veiksmīgāks nākamais gads.
Pasākuma noslēguma daļā Pīks bija tik piekusis, ka pat aizmiga, tad nu zaķēni devās speciālā rotaļā, lai Pīku pamodinātu. Netika aizmirsts arī svētku mielasts, uz ko zaķēni tika aicināti savās grupās, tomēr pirms tam viņiem bija sagatavots, kāds pārsteigums. Izrādās,  Pīks ar Pīku pa ceļam bija pazaudējuši kādas olas, un nu tās bija jāatrod. Kad olas bija atrastas, tad zaķēni beidzot svētkus varēja noslēgt ar mielastu.

Rakstu sagatavoja: PII mūzikas skolotāja  Jūlija Kregžde