Latvijas dzimšanas diena Upesleju pirmsskolas izglītības iestādē

19. novembrī Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra pirmsskolas izglītības iestādē tika svinēta Latvijas 97. dzimšanas diena.
Svinīgajā brīdī tika dziedāta Latvijas valsts himna, kuru bērni dziedāja ar ārkārtīgi lielu cieņu un patriotismu. Pasākumā skanēja ne tikai dziesmas, bet arī rībēja skolotājas Baibas deju pulciņa dejas.
Izglītojošā prezentācijā bērni tika iepazīstināti ar Latvijas svarīgākajiem simboliem, vestures notikumiem un personām.
Un, protams, kas gan tā par dzimšanas dienu bez kūkas? Bērni tika cienāti ar īpaši valsts svētkiem sarūpētu kūku Latvijas karoga krāsās.

 

Mūzikas skolotāja Zanda Mališeva