Lāčplēša dienas piemiņas brīdis

11. novembra pēcpusdienā skolas foajē pie iedegta pavarda un sveču liesmiņām uz Lāčplēša dienas piemiņas  brīdi pulcējās 1.-9. klašu audzēkņi un skolotāji. Visus klātesošos uzrunāja vēstures skolotāja Anita Martinsone, kura novēlēja neaizmirst kritušos karavīrus, kas cīnījās par Latvijas valsts neatkarību un brīvību: „ Uz mūsu nelielās planētas Zemes dzīvo simtiem dažādu tautu. Un katrai tautai Dievs ir devis savu  zemīti. Latviešu tautai tā dieva lemtā zemīte ir šeit – pie Baltijas jūras, ap Daugavu, Gauju un Juglu, ar Gaiziņu un Sauleskalnu, ar ozolu birzīm un bieziem egļu mežiem, ar auglīgiem tīrumiem un akmeņaino jūrmalu. Un šo skaisto zemīti daudzus gadu simtus ir mīdījuši sveši karapulki, mocījuši un kāvuši tās aizstāvjus. Ar asinīm slacīta, ar mokām izcīnīta mūsu tautas brīvība. Un tāpēc mūsu kritušo cīnītāju priekšā noliecam galvas, viņu piemiņai un arī mums dzīvajiem cerībai un garīgam spēkam dzīvot tālāk mums Dieva atvēlētajā zemītē.”
Piemiņas brīdī tautas dziesmas par karavīriem skaitīja 3. klases zēni, bet dzeju lasīja 9. klašu audzēkņi. Balvas saņēma labākie Latvijas plakātu autori un skolas stiprākie vēsturnieki.  Piemiņas brīdi ievadīja un noslēdza kopīgi dziedātās latviešu tautas dziesmas.

Rakstu veidoja ārpusstundu pasākumu organizatore Signe Sniedze

Paldies skolotājai Anitai Martinsonei, skolotājai Vēsmai Keirei, skolotājai Sandrai Briškai, skolotājai Signei Sniedzei un šoferim Valdim Zozuļa par noorganizēto, skaisto Lāčplēša dienas piemiņas brīdi.

Direktore Irēna Frankoviča