Konkurss par labāko klases audzināšanas stundu

Kustības „Draudzīga skola” izsludinātā konkursā  par labāko klases audzināšanas stundu draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanai klasē 1. - 4. klašu grupā uzvarēja Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra skolotāja Arta Pavāre.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI)  organizēja konkursu pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu, kura mērķis bija dot iespēju pedagogiem radošā un atraktīvā formā runāt par jaunajiem izaicinājumiem skolas un klases vidē (cieņa un savstarpējo attiecību kultūra, vardarbība un mobings, iecietības un empātijas veicināšana utt.) un radīt mācību materiālu, kas varētu būt noderīgs arī citiem skolotājiem. Konkursa gaitā skolotāji tika aicināti sūtīt savu klases audzināšanas stundu aprakstus un dokumentējumus. Konkurss tika organizēts kustības „Draudzīga skola” ietvaros. Tam tika iesniegts vairāk nekā 50 pedagogu darbu, ko izvērtēja VBTAI, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra pārstāvji
1. līdz 4. klašu grupā uzvarēja Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra skolotājas Artas Pavāres konkursam  iesūtītais darbs – “Mēs esam stipri!” (Mobings/vardarbība). Audzināšanas stundas mērķis: draudzīgu, cieņpilnu un savstarpēji atbalstošu attiecību veidošana klasē, izmantojot katra audzēkņa personīgo pieredzi un zināšanas par mobingu un tā pārvarēšanu.
Esam lepni par skolotājas Artas Pavāres sasniegumiem!

Materiālu sagatavoja D.Liemane