Kanisterapijas suņi ciemojas Upesleju skolā

 
  Atnākot pavasarim, līdz ar dabas atmošanos arī Upesleju internātpamatskolā pavēras durvis jauniem ciemiņiem – kanisterapijas biedrībai “Maigais suns”.
Kinologs Viktors Mucenieks ar savām suņu skaistulēm – Pireneju kalnu un Bernes ganu suņu meitenēm uzsāka terapijas nodarbības pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcēnu” grupas  bērniem, pie kuriem pievienojas bērni arī no sākumskolas.
Bērni no suņiem ir sajūsmā – suņu meitenes ir ļoti mīlīgas un ļaujas, lai tās samīļo un ir vienmēr blakus bērniem.
Jau pirmajā tikšanas reizē bērni nāca pie suņiem bez bailēm un uztraukuma, savukārt, saprātīgas suņu meitenes piegāja arī pie tiem bērniem, kas sākumā bija bikli...un savā veidā uzrunāja tos bērnus.
Starp terapijas nodarbībām suņu meitenes iziet neilga pastaigā, lai atjaunotu enerģijas krājumu turpmākām nodarbības periodam ar bērniem.
Kopā ar kinologu nodarbībās piedalās arī grupu pedagogi, ka arī speciālais pedagogs, kas novēro bērnus, piedalās terapijas procesā un sadarbojas bērnu labā ar kinologu.
Jāpiemin, ka arī kinologs atrada kopīgu valodu ar skolas audzēkņiem un labprāt komunicē ar bērniem un stāsta, kā pareizāk pienākt suņiem.
Pavasaris plaukst un zied, savukārt Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra sadarbība ar kanisterapijas biedrību “Maigais suns” veiksmīgi turpinās, piepildot bērnu sirdis ar pozitīvām izjūtām un emocijām.

Rakstu sagatavoja: PII metodiķe Oksana Aleksandrova