Jautrās sporta spēles

29.05.2014. pēcpusdienā skolēni kopā ar audzinātājiem devās uz skolas stadionu, lai piedalītos jautrajās sporta spēlēs. Sacensības organizēja un vadīja Marta Riekstiņa- mūsu skolas absolvente, šobrīd pasākumu aģentūras „Komats” vadītāja . Bija sagatavotas jautras un daudzveidīgas stafetes: futbols vingrošanas riņķos, bumbiņas mešana mērķī, makšķerēšana ar magnētisko makšķeri, virves vilkšana, „gumijas stiepšana”, „mošķu” spēles, stafetes ar spaiņiem u.c. Smieklos un jautrībā pagāja vairākas stundas, ieguvēji bija visi. Sporta spēļu noslēgumā visi dalībnieki saņēma saldas balviņas. Paldies Martai Riekstiņai par jauko pasākumu!

Direktores vietniece audzināšanas darbā Sarmīte Kļaviņa