Izglītības līderu forums "Iespēju tilts" Valmierā

Upesleju skolas radošā darbnīca par teātra elementu izmantošana mācību stundās izglītības līderu forumā “Iespēju tilts”
Sadarbībā ar UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāju Ilzi Dalbiņu un Upesleju internātpamatskolas - rehabilitācijas centra skolotāju Daci Lielmani izglītības līderu forumā “Iespēju tilts”, norisinājās Valmieras sākumskolā 17. martā, tika prezentēta plašākai publikai Latvijas skolu mācību stundu plāni, kas tika sagatavoti un īstenoti starptautiskajā akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”.
Viens no interesantākajiem mācību stundu plāniem, kas iekļauts publikācijā, bija Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra plāns “Tuk-tuk… Vai drīkst ienākt?”. Foruma “Iespēju tilts” laikā īpašā radošajā darbnīcā varēja satikt arī Upesleju mācību stundas autorus un īstenotājus. Darbnīcā bija iespēja uzzināt, kā teātra elementu izmantošana mācību stundās.
Apraksti, fotoreportāžas un interesantākie mācību stundu plāni, kas akcijas laikā tika īstenoti Latvijā, ir apkopoti publikācijā “Mācīti es pārveidot! Pasaules lielākā mācību stunda”. Publikācija un tās pielikumi lejuplādējami šeit!

                                                                                                                                                                                                            /sites/default/files/editor/preses-relize2.docx

Direktores vietniece Dace Lielmane