Gudrs, gudrāks, visgudrākais

„Dabaszinības! Tas ir interesanti!” tā saka mūsu skolas aktīvākie 5. un 6. klases skolēni. 19.februārī notika skolas dabaszinību konkurss „Gudrs,  gudrāks, visgudrākais”, lai  noskaidrotu erudītāko klasi un gudrāko skolēnu dabaszinībās 5., 6. klašu grupā. Dabaszinības apvieno sevī  vairākas zinātnes: par dzīvām būtnēm stāsta bioloģija, par zvaigznēm un citiem debess ķermeņiem – astronomija, Zemi apraksta ģeogrāfija un vēl, protams, jāapgūst arī ķīmija un fizika.  Lai izprastu un iemācītos šo mācību priekšmetu likumsakarības, ir daudz un nopietni jāmācās. Mūsu jaunie censoņi labi tika galā ar šo grūto uzdevumu. 3 nedēļas pirms konkursa katra klase saņēma kontroljautājumus un materiālus, lai labāk varētu sagatavoties konkursam. Rezultāti, patiešām, bija labi!  Katrs no dalībniekiem centās pēc iespējas labāk izpildīt uzdevumus un precīzāk atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem.  Klašu komandas vērtēja kompetenta žūrija 3 cilvēku sastāvā: fizikas-matemātikas sk. Juris Karakons, matemātikas sk. Inga Spriņģe un 9.klases audzēknis Gvido Grava.  Vislabākos rezultātus uzrādīja 5. klases komanda „5.klases ģēniji”, kuru vadīja Emīls Lins. Komandas sastāvā bija Dmitrijs Lopatčenkovs, Laura Spridzāne, Kirils Ciplakovs, Vita Jadrēviča un komandas kapteinis Emīls Lins. Godpilno II vietu ieņēma 6.klases komanda „Spartieši” : komandas kapteinis Deniss Ivanovs, komandas sastāvs :Dāvids Joničenoks, Karolīna Bloģe,  Aleksejs Kozlovs, Sņežana Filonova.
Skolēni veica uzdevumus ne tikai visa komanda kopā, bet arī individuāli, aizpildot darba lapas un papildinot jau iegūto punktu skaitu savām komandām. Tādējādi varēja noskaidrot arī visgudrāko, erudītāko mūsu skolas audzēkni dabaszinībās. Esam lepni par 5.klases skolēnu Dmitriju Lopatčenkovu, kurš ieguva godpilno I vietu,  5.klases skolnieci Lauru Spridzāni (II vieta) un 6.klases jauno dabas pētnieku Alekseju Kozlovu (III vieta). Sveicam uzvarētājus!

Intervija ar uzvarētāju
Kas tev palīdzēja uzvarēt dabazinību konkursā?
Dmitrijs:  Man ļoti patīk lasīt grāmatas. Gandrīz visu brīvo laiku pavadu pie grāmatām vai žurnāliem.      Domāju, ka tieši lasītprieks man palīdzēja uzvarēt.
Vai gatavojies konkursam?
Dmitrijs: Jā! Konkursam es gatavojos ļoti nopietni. Daudzus uzdevumus atkārtoju individuāli un centos palīdzēt arī pārējiem klasesbiedriem apgūt  grūtākos jautājumus.
Kuras no dabaszinātnēm tevi interesē visvairāk un kāpēc?
Dmitrijs:  Man visinteresāntākās šķiet ķīmija un astronomija. Man ļoti patīk sajaukt dažādas vielas un vērot to pārvērtības. Astronomija man interesē tādēļ, ka jau no bērnības esmu apbrīnojis zvaigžņoto debesi un iztēlojies lidojumus kosmosā. 
Vai, bez lasīšanas, tev vēl ir kāds hobijs?
Dmitrijs: Brīvajā laikā es labprāt nodarbojos ar sportu. Vislabāk man patīk basketbols un tautas bumba.
Kuri mācību priekšmeti tev patīk vislabāk?
Dmitrijs: Man vislabāk patīk literatūra, latviešu valoda un dabaszinības.
Kāds ir tavs dzīves moto?
Dmitrijs: „Klusumā un mierā – labas domas ik dienā!”
Vai tu labprāt piedalies dažādos konkursos un sacensībās?
Dmitrijs: Jā! Es labprāt piedalos konkursos, jo tur var uzzināt daudz ko jaunu, pārbaudīt savus spēkus un zināšanas. Es vienmēr pieņemu pozitīvus izaicinājumus. Tas mani bagātina.

Rakstu sagatavoja skolotāja Baiba Šmite

Paldies skolas metodiskās komisijas "Zinātņu un tehnoloģiju" vadītājam - skolotājam Jurim Karakonam, skolotājai Ingai Spriņģei un skolotājai Baibai Šmitei par interesantu un labi sagatavotu pasākumu. 

Direktore Irēna Frankoviča