Gardie “Piena svētki” Upesleju pirmsskolas izglītības iestādē

2. decembrī  Upesleju PII norisinājās ļoti garšīgie un izzinošie svētki veltīti pienam. “Piena svētku” pasākuma laikā audzēkņiem tika stāstīts par pienu, tā produktiem un to pozitīvo ietekmi uz veselību un audzinātājas iesaistīja bērnus dažādās  aizraujošās aktivitātēs un rotaļās. Bērni aizrautīgi minēja mīklas, piedalījās jautros konkursos un rotaļās, un paši gatavoja visgardākos piena kokteiļus pasaulē.
Dzersim pienu ar prieku un būsim veseli!!
Aktivitātes realizētas Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla plāna ietvaros, kura mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību.