Futbols sporta spēļu karalis

Futbols ir sporta spēļu karalis. To joprojām spēlē vai kādreiz pat nedaudz ir spēlējis ikviens no mums. To spēlē gan puiši, gan meitenes, gan lieli, gan mazi.Futbols attīsta koordināciju, veiklību, ātrumu, izturību, lokanību, noteiktību, orientēšanās spējas, attapību, kā arī kolektīvismu, biedriskumu, saliedētību un veicina bērnos emocionālo pacēlumu. Futbols iemāca bērnus darboties komandā un paļauties uz citiem. Futbolā ļoti svarīgi ir, kādas veidojas attiecības starp bērnu un pedagogu, treneri. Pedagogs var kļūt par bērna ideālu uz visu mūžu, īpaši tad, ja viņš ir ne tikai zināšanu, prasmju un iemaņu avots, bet ievada bērnu arī labestības, godaprāta un cieņas pasaulē. Audzēkņa pašizjūta un iedvesma ir tas faktors, kas ietekmē mācīšanās procesa un gribas kvalitāti, kas atsaucās arī uz rezultātiem. Apmeklējot nodarbības bērniem ir lieliska iespēja attīstīt arī savu emocionālo inteliģenci, kontaktējoties ar citiem bērniem dažādās situācijās, kā arī iemācīties visdažādākās tehniskās un taktiskās prasmes futbola spēlē.
Bērna individuālās fiziskās un psiholoģiskās attīstības līmenis (katrs bērns ir pilnīgi citādākā realitātē)  nosaka to, kā bērns iekļausies treniņa procesā un kā viņam tajā veiksies. Dažiem bērniem ir ļoti viegli, citiem – grūti, vieniem – garlaicīgi, citiem – interesanti, kāds grib tikt izlasē,  kāds tikai pavada laiku ar draugiem.

Futbola treneris Valters Jekševics

Esam lepni par mūsu skolas futbola jaunizveidoto komandu un vēlam veiksmi dalībniekiem un trenerim Valteram Jekševicam jaunajās futbola formās.

Direktore Irēna Frankoviča