FIZMIX par fizikas un ķīmijas zinātnēm

FIZMIX Upesleju skolēniem aizrautīgi atklāj fizikas un ķīmijas zinātnes
2016. gada 19. aprīlī  Upesleju pamatskolā ciemojās Kārlis Kravis ar FIZMIX.LV eksperimentiem.
FIZMIX.LV izglītojošais portāls Latvijā, kura interaktīvais saturs radīts ar mērķi ieinteresēt un mainīt priekšstatu par eksaktajām zinātnēm un mācību procesu.
Tikšanās laikā skolas pedagogiem tika aktualizēta informācija par mācību portāla www.fizmix.lv izzinošiem materiāliem – video, info grafikiem, eksperimentiem. Savukārt, skolēni līdzi juta un aktīvi piedalījās eksperimentos. Aizrautība un izzinoša attieksme valdīja visu pasākumu.
Paldies Kārlim par jauko un izzinošo pēcpusdienu!
Paldies skolēniem un skolotājiem par līdzdarbošanos un aizrautību!

Sagatavoja D.Lielmane