ERASMUS+ projekta "Zinātnieki darbā" pirmā vizīte Lielbritānijā

Projekta emblēma

No šī gada 29. novembra līdz 2. decembrim Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmsskolas iestādes divi lieliski profesionāļi savā jomā – logopēde Svetlana Stepane un pirmsskolas pedagoģe Jūlija Zagorska devās uz 1. starptautisko tikšanos Lielbritānijā Erasmus + projekta ietvaros “Zinātnieki darbībā” (projekta Nr. 2017-1-LV01-KA101-035350), kura 2. pamatdarbība (Key Action 2) ir “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa, mērķis: attīstīt nepieciešamās pamatiemaņas (matemātikā, valodā un tehnoloģijās)  bērniem, transformējot zināšanas spēļu  aktivitātēs. Šī projekta metodoloģija ir veidot praktiskus eksperimentus/aktivitātes, teorētiskās zināšanas  pielietojot reālās situācijās, un mērķis ir savienot  abus zināšanu veidus un nodrošināt vienotu mācību procesu. Skolotāji ir projekta galvenie dalībnieki, kuri  izstrādās  praktiskus eksperimentus un pasākumus    bērniem, pamatojoties uz  izglītības programmu. Lielbritānijā mūsu pedagogi iepazinās ar projekta pārējo dalībvalstu – Portugāles, Itālijas un Turcijas, kā arī, protams, Lielbritānijas speciālistiem, lai kopā izstrādātu un apstiprinātu projekta logotipu, kā arī plānotu nākamās starptautiskās tikšanās datumu, kā arī apzinātu sociālo mediju un sabiedrisko attiecību nozīmi projektā. Pirmās tikšanās laikā mūsu pedagogi iepazinās ar Lielbritānijas izglītības sistēmu, pirmsskolas izglītības iestāžu kārtību, pedagogiem, vēroja nodarbības un ikdienas gaitu iestādē. Ar lielu aizrautību un profesionalitāti tika prezentēta gan mūsu valsts – Latvija, gan Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra darbība, kas tika novērtēta ļoti atzinīgi, ieinteresējot pārējo dalībvalstu pedagogus būt Latvijā un pašiem savām acīm redzēt, cik profesionāli un kvalitatīvi tiek veicināta bērnu gan intelektuālā, gan emocionālā attīstība. Projekta ietvaros starptautiskā tikšanās Latvijā plānota 2018. gada novembrī.

PII psiholoģe Zane Gulbe (Mag. psych.)