Eiropas sporta nedēļa

Laika posmā no 7.-13. septembrim Eiropas Sporta nedēļas programmas ietvaros Latvijā tika organizētas vairākas tematiskas dienas, piemēram, sports izglītības iestādēs, darba vietās, brīvā dabā, sporta klubos/fitnesa centros. Kampaņas aicinājums  - “Esi aktīvs!”
Arī mūsu skola, Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrs, iesaistijās sportiskajās aktivitātēs visas nedēļas garumā. Sporta skolotājas Guntas Rutkastes vadībā katru dienu no pirmdienas līdz piektdienai mazie pirmsskolēni un sākumskolas skolēni pirms mācību sākuma veica rīta rosmes. Otrdienā visas klases devās pastaigās svaigā gaisā pa vietējo apkārtni. Trešdienā 5. – 9. klases skolēni piedalījās sporta spēlēs, spēlējot futbolu un skautbolu. Ceturtdienā 9. klases skolniece Linda, Zibakcijas ietvaros, paviesojās visās klasēs un kabinetos, liekot izkustēties visiem. Piektdien, akcijas noslēgumā, visi skolas darbinieki un audzēkņi pulcējās ārā pie skolas uz kopīgu rīta rosmi!  Paldies Latvijas Tautas sporta asociācijai par piedāvāto iespēju piedalīties šādā aktivitātē. Paldies arī visiem skolas skolēniem un darbiniekiem, kuri atbalstīja sporta aktivitātes un piedalījās.
DVIJ  D. Mote - Stelpe