Deju pulciņa 5 gadu jubilejas koncerts 'PIECI"

Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra deju pulciņa 5 gadu jubilejas svinības košā koncertā “P I E C I”.
Priecīgi! Iedvesmojši! Episki! Centīgi! Ideāli! Tieši tā mēs jūtamies jau 5.gadu dejojot kopā, gatavojoties koncertam un, protams, esot kopā ar draugiem.
Jubilejas koncertā piedalījās 32 bērni no deju studijas DANCE BEAT (Rīga), 36 bērni no mūsdienu deju grupas FRACTUS (Saulkrasti), 21 dejotājs no Daudzeses pamatskolas tautas deju kolektīva Sienāzītis, kā arī mēs paši bijām kuplā skaitā – 29 tautas deju dejotāji un 16 mūsdienu deju dejotāji, kopā izdejojot 22 deju priekšnesumus.
Laikam Karlsons tas bija,kas sapņoja par daudz, daudz kūkām un tikai vienu svecīti, bet tieši tā bija arī mums – svētki ar kūkām un kliņģeriem, ziediem un smaidiem, un patiesiem “Paldies!”
Paldies par atbalstu pasākuma norisē - Jānis Ostrovskim un Kirilam Ciplakovam par skaņu un gaismu režiju, Dignei Motei-Stelpei par fotomirkļu uzņemšanu. Paldies par atbalstu pasākuma sagatavošanā direktorei Irēnai Frankovičai, virtuves vadītājai Dzintrai Zvaigznei un virtuves personālam, puišiem ar zelta rokām - Kasparam un Raimondam, audzinātājām Astrīdai, Milijai, Artai, Tatjanai, Edītei, Ludmilai, Nadeždai, Emeritai, Baibai un Helēnai.

Deju skolotāja Baiba Miķelsone