Ciemos pie Upesleju senioriem

Ciemos pie Upesleju senioriem!
1991. gada ANO Ģenerālā asambleja izsludinājusi 1. oktobri par Starptautisko veco ļaužu dienu. Tās mērķis pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanas problēmām, veco ļaužu dzīves grūtībām, vientuļajiem vecajiem cilvēkiem.
Arī mūsu skolas 3. klase atzīmēja šo dienu ar viesošanos Upesleleju Dienas centrā, kur uz Miķeļdienas jeb ražas svētkiem bija sanākuši Upesleju seniori. Bērni skandēja un dziedāja latviešu tautas dziesmas par darba tikumu un rudeni, ar ciema ļaudīm pārrunāja rudens tradīcijas un gāja kopīgās rotaļās. Visi bija gandarīti par jauko pēcpusdienu. Pateicībā par sirsnīgo koncertu bērni saņēma garšīgu kliņģeri, bet skolotājas Edīte un Signe skaistus rudens ziedus.

Pasākumu organizatore Signe Sniedze