Cēsu viesi Upeslejās

Jau vairākus gadus Upesleju internātpamatskolas- rehabilitācijas kolektīvs uztur draudzīgas sadarbības saites ar Cēsu internātpamatskolu- rehabilitācijas centru . Esam vairāk kārt viesojušies Cēsīs un Cēsu kolektīvs- mūsu skolā.
9.oktobrī uzņēmām Cēsu viesus mūsu skolā. Šoreiz iepazīstinājām draugus ar Stopiņu novadu. Tēlnieks Uldis Sterģis aizrāva visus ar interesanto stāstījumu par Līgo parka tapšanas vēsturi un enerģētiski stiprajiem akmeņiem ar latviešu rakstu zīmēm. Uzņēmumā KNAUF iepazinām mūsdienu tehnoloģiju pielietojumu būvniecības materiālu ražošanā. Gan bērniem gan skolotājiem bija daudz jautājumu par Stopiņa novada vēsturi un attīstību.
Dienas otrajā daļā iepriecinājām viesus ar koncertu, kurā šoreiz uzstājās skolas darbinieki: mūzikas terapeite Vēsma Keire ar savu folkgrupu,  skolotājas Anita Martinsone un Signe Sniedze, speciālais pedagogs Ludmila Oniščenko, pirmsskolas pedagogs Jūlija Gregžde, deju skolotāja Baiba Miķelsone, mūzikas skolotāja Lauma Vicinska Karakona ar dēlu Artūru. Koncerts bija patiess baudījums ne tikai viesiem, bet visam Upesleju skolas kolektīvam, jo ļāva iepazīt daudzus pedagogus no citas puses. Paldies visiem darbiniekiem par skaisto koncertu.
Tikšanās noslēguma daļā bērni izdziedājās karaoke  turnīrā un izdejojās diskotēkā. Pedagogi darbojās Sauriešu dienas centra vadītājas Aijas Šibajevas vadītajā radošajā darbnīcā un gatavoja dekorus artišoku tehnikā, dziedāja karaoke un tērzēja pie kafijas tases.
Diena aizritēja nemanot. Prom braucot Cēsu  viesi teica: „Uz tikšanos Cēsīs 25. oktobrī!” Esam uzaicināti uz Cēsu internātpamatskolas- rehabilitācijas  centra 60 gadu jubileju.

Rakstu veidoja direktores vietniece izglītības jomā Sarmīte Kļaviņa. 

Paldies par pasākuma sagatavošanu skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem - Sarmītei Kļaviņai, Sandrai Bondarei, Nelijai Staužai, Dignei Motte-Stelpe, Agrim Žilde, Ievai Dziedātājai, Vēsmai Keirei, Anitai Martinsonei, Ludmilai Oniščenko, Jūlijai Greždei, Baibai Miķelsonei, Laumai Vicinskai Karakonai, Signei Sniedzei, Dzintrai Zvaigznei, Nadeždai Gapaņukai, Valdim Zozuļa.

Direktore Irēna Frankoviča