Rehabilitācija

Skolas medicīnas darbinieki nodrošina kvalificētu medicīnas aprūpi visu diennakti un veselības profilakses pasākumus atbilstoši katra skolēna individuālajām vajadzībām.

Lai nodrošinātu skolēnu rehabilitāciju, veselības profilaksi un imunitātes nostiprināšanu, katram skolēnam tiek izstrādāts individuāls rehabilitācijas plāns, kura realizēšana notiek pieredzējušu speciālistu vadībā:

Skolas galvenā ārste pārauga skolēnu veselības stāvokli, konsultē skolēnus skolēnu vecākus ārstniecības jautājumos, norīko nepieciešamās procedūras un ārstu- speciālistu konsultācijas, sadarbojas ar ārstniecības un rehabilitācijas iestādēm.

Rehabilitologs - izvērtējot katra skolēna veselības karti, izstrādā individuālo rehabilitācijas plānu; pārauga rehabilitācijas pasākumu gaitu, nepieciešamības gadījumā koriģējot rehabilitācijas pasākumu apjomu un virzienu.

Fizioterapeits - pēc rehabilitologa norīkojuma sastāda katram skolēnam atbilstošu fizioterapeitisko pasākumu kopumu, strādā ar katru skolēnu pēc nepieciešamības individuāli vai grupā, sadarbojas ar internāta skolotājiem un skolēna vecākiem izglītojot par skolēnam patstāvīgi veicamajiem vingrinājumiem, mācību un darba apstākļu organizēšanas optimālajiem apstākļiem. Sadarbībā ar masieri izvērtē nepieciešamo masāžas veidu un kursa ilgumu. Sertificēts fizioterapeits skolēniem ar kustību traucējumiem terapijā pielieto slingus.

Masieri - pēc rehabilitologa un fizioterapeita norādēm veic dažādu ķermeņa daļu un muskuļu grupu masāžu- muguras masāžu, krūšu kurvja masāžu, plecu joslas masāžu un apkakles zonas masāžu. Papildus klasiskajai masāžai skolēniem tiek nodrošināta hidro masāžas vanna visam ķermenim vai tikai kājām un pēdām.

Skolas medicīnas māsas - nodrošina regulāru medikamentu lietošanas plāna nodrošināšanu skolēniem, kuriem to noteicis ārstējošai ārsts, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, veselības profilakse un rehabilitācijas pasākumu organizēšanu individuāli vai grupās: sāls istabas procedūras (speleoterapija), skābekļa kokteiļi, audio relaksācija, fitoterapija, tematiskas nodarbības par higiēnas jautājumiem.

Rehabilitācijas procesā uzlaboto veselības stāvokli un fizisko formu skolēniem ir iespēja nostiprināt fakultatīvajās un interešu izglītības nodarbībās: koriģējošajā vingrošanā, ritmikā, nūjošanā, alpīnismā, galda spēļu, stājas korekcijas un trenažieru nodarbībās, peldēšanas nodarbībās, handbolā un karatē nodarbībās.