PIRMSSKOLA

Upesleju internātpmatskolas - rehabilitācijas centra pirmsskolas izglītības iestādē ir 3 grupas bērniem no 1.5 - 7 gadiem, atbilstoši vietu skaitam.

 Bērnu uzņemšana iestādē notiek saskaņā ar Stopiņu novada domes noteikto kārtību un valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem.

Grupu komplektēšana notiek katru kārtējo gadu no 1. jūnija līdz 31. augustam, mācību gada laikā papildinot brīvās vietas.

 Iestāde ir atvērta bērniem 5 darba dienas nedēļā no 7.00 -19.00.