Internātskola

  Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs ir pašvaldības dibināta izglītības un pakļautībā esoša rehabilitācijas tipa pamatizglītības iestāde izglītojamiem ar somatiskām slimībām, fiziskās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, speciālās pirmsskolas izglītības, kuriem nepieciešami īpaši mācīšanas un audzināšanas apstākļi un ilgstoša uzturēšanās izglītības iestādē, pirmsskolas un pamatizglītības programmas izglītojamiem.

Īpašie piedāvājumi:

 • Izglītojamā spējām pielāgota izglītības un rehabilitācijas procesa organizēšana, ievērojot bērna veselības stāvokli, pieredzi, prasmes un izziņas procesu īpatnības.
 • Optimāls izglītojamo skaits klasēs. Individuāla pieeja un atbalsts.
 • Labiekārtoti mācību kabineti, mūsdienu tehnoloģiju pielietojums (interaktīvās tāfeles, videoprojektori, datori, interneta pieslēgums).
 • Daudzpusīgi mācību priekšmetu pasākumi: olimpiādes, konkursi, viktorīnas, sporta sacensības, teatrālie uzvedumi, erudīcijas pasākumi, radošo darbu izstādes u.c.
 • Papildus atbalsta nodrošināšana izglītojamiem, piesaistot ESF Projekta līdzekļus (speciālais pedagogs, ārsts rehabilitologs, logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, fizioterapeits, masieris, skolotāja palīgi).
 • Bezmaksas dzīvošana skolas internātā (7 dienas nedēļā), tai skaitā mīksto inventāru.
 • Medicīniskā aprūpe un ārstu savlaicīgi sniegta medicīniskā palīdzība.
 • Sabalansēta un veselības stāvoklim atbilstoša ēdināšana 5 reizes dienā.
 • Bezmaksas mācību grāmatas, mācību līdzekļi.
 • Bezmaksas novada autobusu pirmdienās un piekdienās līdz Dreiliņiem.
 • Ārsta - rehabilitologa un fizioterapeita vadībā veicam vispārējo un lokālo masāžu, ārstniecisko vingrošanu pareizas stājas veidošanai, līdzsvara un koordinācijas kustību korekcijai, ritmiku, zāļu tējas, skābekļa kokteiļa procedūras, haloterapiju, peldēšanu.
 • Tiek nodrošināta izglītojamā dienas režima ievērošana.
 • Aprīkots audio - video relaksācijas kabinets.
 • Labi un optimāli sasniegumi valsts pārbaudes darbos.
 • Iestādes apkārtne - lielā priežu un parka teritorija sniedz lieliskas iespējas radošam mācību un atpūtas procesam, un veselības uzlabošanai.

Interešu izglītības programmas:

 • Kultūrizglītības ( vokālais ansamblis, blokflautu ansamblis; simegrāfija, deju pulciņš, zīda apgleznošana).
 • Sporta (tūrisma pulciņš, datorprasmju pulciņš, sporta pulciņš, handbols, futbols, karatē, slēpošana, nūjošana).
 • Vides (gribu visu zināt; ideju lādīte, kokapstrāde, remonta un dizaina prasmes).
 • Jaunatnes pamatprogrammas (brīvā laika studija "Pepija", novadnieku klubiņš, jaunie žurnālisti, modes un stila studija, stila un rotu darbnīca).
 • Fakultatīvās nodarbības (ārstnieciskā vingrošana, ritmika, valodas, matemātikas) .

Pulciņi darbojas pēc izstrādātām autorprogrammām, kas veicina izglītojamā personības, jaunrades un interešu attīstību.