Aktualitātes

Mar 09, 2018
No šī gada 26. februāra līdz 2. martam Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmsskolas iestādes direktore Irēna Frankoviča kopā ar metodiķi Sanitu Tošenu, pedagogu Jūliju Zagorsku un diviem atbalsta personāla speciālistiem – logopēdi Svetlanu Stepani un psiholoģi Zani Gulbi piedalījās jau 2. starptautiskajā tikšanās reizē šoreiz saulainajā un pozitīvi uzlādējošajā Portugalē, Bragā Erasmus + projekta ietvaros “Zinātnieki darbībā” (projekta Nr. 2017-1-LV01-KA101-035350), kura 2. pamatdarbība (Key Action 2) ir “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa, mērķis: attīstīt nepieciešamās pamatiemaņas (matemātikā, valodā un tehnoloģijās) bērniem, transformējot zināšanas spēļu aktivitātēs.
Feb 16, 2018
Š.g. 14. un 15. februārī Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmsskolas iestādē Erasmus + projekta ietvaros “Zinātnieki darbībā” (projekta Nr. 2017-1-LV01-KA101-035350), kura 2. pamatdarbība (Key Action 2) ir “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa, mērķis: attīstīt nepieciešamās pamatiemaņas (matemātikā, valodā un tehnoloģijās) bērniem, transformējot zināšanas spēļu aktivitātēs, notika eksperimentu paraugdemonstrējumi.
Feb 08, 2018
Upesleju pirmsskolas iestādes " Vāverēnu" grupas skolotājas Edīte Vīksna un Jūlija Zagorska aicināja bērnus un viņu vecākus uz kopēju akciju - palīdzēt dzīvnieku patversmei "Ulubele".
Dec 15, 2017
Tici stipri, tici cieši, Tici savam brīnumam.

Lapas