Sākumlapa

Sveicināti

  Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs nodrošina katra izglītojamā veselības stāvoklim atbilstošu izglītības vidi un apstākļus, piedāvājot rehabilitācijas pasākumu kopumu veselības stiprināšanai un imunitātes stiprināšanai. Skola atrodas netālu no Rīgas - ainaviski skaistā un priežu silu ieskautā vietā - Stopiņu novada Upeslejās. Skola ir mājvieta  vairāk kā 150 pamatskolas izglītojamajiem no dažādiem Latvijas novadiem, 73 pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem no Stopiņu novada un 24 speciālās pirmsskolas izglītības bērniem.  Skolai ir labiekārtotas internāta telpas, moderni un mūsdienīgi mācību kabineti un interešu izglītības telpas. Skolas ārpusstundu dzīve piedāvā katram skolēnam atbilstoši viņa interesēm un vajadzībām daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Izglītojamie saņem veselīgu un sabalansētu uzturu 5 reizes dienā. Visu diennakti tiek nodrošināta medicīniskā palīdzība un aprūpe. Katram izglītojamajam atbilstoši viņa veselības stāvoklim tiek veidots rehabilitācijas plāns. 

Tici stipri, tici cieši,
Tici savam brīnumam.
Un reiz ziemassvētku naktī
Redzēsi tu rozes uzziedam.


Veselību un prieku ZIEMASSVĒTKOS vēl Upesleju internātpamatskolas rehabilitācijas centra audzēkņi

 

 

Labrīt, mans austošais rīts,
Cik labi, ka dienas audumā
Nekas vēl nav sapostīts!
Labrīt, mans austošais rīts,
Palīdzi man daudz zināt,
Redzēt, izjust un padarīt!
Labrīt, mans austošais rīts,
Mundri zinību ceļā nāc mani pavadīt!
(A. Ķirškalne)

Informācija skolēniem, vecākiem par 2017. gada 1.septembri Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā

11.00 Skolas autobuss no Dreiliņu apļa uz skolu
12.00 – 12.45 Skolēniem – klases stunda
12.00-12.45 Vecākiem – tikšanās un saruna ar skolas vadību, priekšmetu skolotājiem, medicīnas darbiniekiem
13.00 Svinību dienas ieskaņas pasākums skolas aktu zālē
13.40 Pusdienas
14.30 Tiks nodrošināts autobuss no skolas līdz Dreiliņu aplim

Iebraukšana skolā jau 31.augustā no plkst.12.00.

Sekmīgu, radošu un iespējām bagātu Jauno 2017./ 2018. mācību gadu!

 

 

 

 

 

 

Upesleju skola saņem dāvinājumā MikroTik datortīklu aparatūru
Šī gada sākumā tika izstrādāts un iesniegts SIA “Mikrotīkls”  Upesleju internātpamatskolas - rehabilitācijas centra pieteikuma projekts, kura mērķis ir uzlabot bezvadu datortīkla nodrošinājumu skolā, izmantojot MikroTik piedāvāto aparatūru. Šāda iespēja radās, iesaistoties MikroTik RouterBOARD WiFi iekārtu projektā mācību iestādēm Latvijā.
Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centrs patiesi priecājas par dāvanu un ir no sirds pateicīgi MikroTik kolektīvam.
Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra administrācija