Sākumlapa

Sveicināti

  Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs nodrošina katra izglītojamā veselības stāvoklim atbilstošu izglītības vidi un apstākļus, piedāvājot rehabilitācijas pasākumu kopumu veselības stiprināšanai un imunitātes stiprināšanai. Skola atrodas netālu no Rīgas - ainaviski skaistā un priežu silu ieskautā vietā - Stopiņu novada Upeslejās. Skola ir mājvieta  vairāk kā 140 pamatskolas izglītojamajiem no dažādiem Latvijas novadiem, 73 pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem no Stopiņu novada un 24 speciālās pirsmskolas izglītības bērniem.  Skolai ir labiekārtotas internāta telpas, moderni un mūsdienīgi mācību kabineti un interešu izglītības telpas. Skolas ārpusstundu dzīve piedāvā katram skolēnam atbilstoši viņa interesēm un vajadzībām daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Izglītojamie saņem veselīgu un sabalansētu uzturu 5 reizes dienā. Visu diennakti tiek nodrošināta medicīniskā palīdzība un aprūpe. Katram izglītojamajam atbilstoši viņa veselības stāvoklim tiek veidots rehabilitācijas plāns. 

 

 

 

 

Upesleju skola saņem dāvinājumā MikroTik datortīklu aparatūru
Šī gada sākumā tika izstrādāts un iesniegts SIA “Mikrotīkls”  Upesleju internātpamatskolas - rehabilitācijas centra pieteikuma projekts, kura mērķis ir uzlabot bezvadu datortīkla nodrošinājumu skolā, izmantojot MikroTik piedāvāto aparatūru. Šāda iespēja radās, iesaistoties MikroTik RouterBOARD WiFi iekārtu projektā mācību iestādēm Latvijā.
Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centrs patiesi priecājas par dāvanu un ir no sirds pateicīgi MikroTik kolektīvam.
Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra administrācija